Aktuálny vývoj vybraných menových párov

Index:
1.16 (19. 1. 2015)

Zdroj: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.